User: Pass:

Toiminta-ajatus

Toimintamme tavoitteena on olla läheisenä ja vierellä kulkijana asukkaan persoona huomioiden, hoitajan rooli on taustalla. Johanneskodin periaatteena on toimia asiakaslähtöisesti, joka tarkoittaa sitä, että asiakkaan tarpeet kartoitetaan ensin ja palvelu muotoillaan sen mukaan.

Johanneskodin periaatteisiin kuuluu tiivis yhteistyö omaisten ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa.
Asiakas nähdään yhteistyökumppanina ja hänet otetaan mukaan palvelun suunnitteluun ja arviointiin.
 
Tavoitteenamme on tuottaa turvallista, luotettavaa ja laadukasta palvelua. Tämä edellyttää, että henkilökunta on ammattitaitoista, palvelukykyistä ja – haluista sekä toimii tavalla, että asiakas kokee saavansa hyvää tarpeista lähtevää palvelua. Henkilökuntaa on suosituksien mukaan riittävästi ja sitä koulutetaan tarpeiden mukaan. Tarpeet kartoitetaan kehityskeskustelujen pohjalta.

Henkilökuntamme toimii itseohjautuvasti ja omat valtuudet tiedostaen oma-aloitteisesti, avointa vuorovaikutusta ja vuoropuhelua noudattaen niin asiakkaita, muita työntekijöitä kuin myös työnantajaa kohtaan.
 
Hyvinvointipalvelujen toiminta-ajatus myötäilee hengeltään Johanneskodin Palokin yksikön toiminta-ajatusta. Keskeisiä tavoitteita hoitojen toteuttamisessa on asiakaslähtöisyys, vaivojen ennaltaehkäisy ja hoito, lämminhenkisyys sekä aseptisuus. Asiakkaan kannustaminen omahoitoon niin hermoratahieronnassa kuin jalkojenhoidossakin on tärkeää.
 
Toimintamme perustuu tasavertaiseen ja verkostomaiseen yhteistyöhön.

Uutiset

01.06.2012
Omaisnäkyvyys
Omaisella on mahdollisuus salassapitosäännöksiä ja tunnuksia käyttäen seurata oman rakkaansa päivänkulkua. Päivittäisistä sosiaalipuolen toiminnoista …
Lue lisää »
01.05.2012
Unicef
Johanneskodin työyhteisön jäsenet antavat palkastaan yhden euron kuukaudessa Unicefille. Samoin Hyvinvointipalvelujen Varistaipaleen hoitolan jokaises…
Lue lisää »
Nordic HealtcareAuditing sertifiointi käsittää Palokin Johanneskodin ja
hyvinvointipalveluiden toiminnan.
Toimitusjohtaja Matti Vihma
040 583 4813
matti.vihma[at]johanneskoti.fi
Kirjaudu ylläpitoon