User: Pass:

Arvot

Palvelun saavan asiakkaan kohdalla huomioimme 
 

 • hänen tarpeensa hyvinvointiin ja turvallisuuteen 
 • hänen tarpeensa olla mahdollisuuksiensa mukaan päättämässä häntä koskevista asioista 
 • hänen tarpeensa yksityiseen elämäntapaansa,  yhteisöllisyys huomioiden 

 
Omaisten kohdalla huomioimme
 

 • heidän mahdollisuutensa pitää ikääntyvään omaiseensa yhteyttä
 • ottamalla heidät mukaan palvelun suunnitteluun, toteutumiseen ja arviointiin ja täten edistämällä yhteistyötä mahdollisimman hyvän palvelukokonaisuuden saavuttamiseksi
 • heidän tarpeensa hyvään tiedonsaantiin, tukeen ja ohjaukseen pystyäkseen kohtaamaan ikääntyvä lähimmäisensä
 • avoimen vuorovaikutuksen mahdollistamisen keskustelun ja kohteliaisuuden avulla

 
Muiden asiakaskuntien ja yhteistyötahojen kanssa tavoitteenamme on
 

 • joustava ja nopea toiminta
 • kumppanuussuhteen luominen ja avoin vuoropuhelu
 • verkostoitumisen mahdollistaminen

 
Henkilökunnan kesken arvostamme
 

 • toisten kunnioittamista
 • avoimmuutta keskustella vaikeistakin asioista
 • joustavaa työkulttuuria, joka tarkoittaa tehtävien yhdessä tekemistä ja yhteistä vastuunkantoa


Uutiset

01.06.2012
Omaisnäkyvyys
Omaisella on mahdollisuus salassapitosäännöksiä ja tunnuksia käyttäen seurata oman rakkaansa päivänkulkua. Päivittäisistä sosiaalipuolen toiminnoista …
Lue lisää »
01.05.2012
Unicef
Johanneskodin työyhteisön jäsenet antavat palkastaan yhden euron kuukaudessa Unicefille. Samoin Hyvinvointipalvelujen Varistaipaleen hoitolan jokaises…
Lue lisää »
Nordic HealtcareAuditing sertifiointi käsittää Palokin Johanneskodin ja
hyvinvointipalveluiden toiminnan.
Toimitusjohtaja Matti Vihma
040 583 4813
matti.vihma[at]johanneskoti.fi
Kirjaudu ylläpitoon